فروش چرم در اراک


فروش چرم در اراک

فروش چرم در اراک

فروش چرم طبیعی در اراک

کلاس دوم مطابق با الزامات زیر انجام خواهد شد:
علاوه بر نقص در محیط پوست، روی پاها و دم، نقص‌ها
با شانه یا شکم پذیرفته می‌شد.
الف)تعداد کمی از نقص‌های ناشی از بیماری‌ها
ب. عیب و نقص‌های اندکی در رابطه با انگل
ج یک علامت تجاری
د. زخم باز یا
بقایای اجساد پوسیده و پوسیده،
برخی از کثیفی در حاشیه پوست روی پاها و دم پذیرفته می‌شوند.
درجه سوم
کلاس سوم مطابق با الزامات زیر انجام خواهد شد:
علاوه بر عیوب ذکر شده برای درجه دوم، معایب زیر هستند:
در غلظت کم / متوسط در بهترین قسمت پوست پذیرفته شد (باسن):
الف)تعداد کمی از نقص‌های ناشی از بیماری‌ها
ب. عیب و نقص‌های اندکی در رابطه با انگل
ج معدود

فروش چرم در تهران

فروش چرم شتر در اراک

د. زخم‌های باز یا
بوی گندیدگی و گندیدگی
برخی از کثیفی به جز در بهترین قسمت پوست مورد قبول واقع شده‌اند.
لطفا توجه داشته باشید که تمامی ذکر شده نباید بیش از ۲۵ % باشد.
کل سطح پوست!
کلاس چهارم چهارم
کلاس چهارم باید مطابق با الزامات ذیل انجام شود:
علاوه بر عیوب ذکر شده برای درجه سوم، نواقص پذیرفته می‌شوند.
کم / متوسط. تمرکز بر روی پوست اگر بیش از ۴۰ % از آن‌ها را پوشش ندهند
کل ناحیه پوستی!
رد شدن را رد می‌کند

فروش چرم در شیراز

 

فروش چرم گاو در اراک

همه پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست و پوست

که بیش از ۵۰ درصد از این ناحیه را نمی توان به صورت چرمی تغییر داد، به عنوان طرد شده طبقه‌بندی می‌شوند.
به علاوه، موارد زیر نیز باید در زیر نظر گرفته شود:

ماده چرم از بافت مختلفی ایجاد شده است ک مقاومت بالایی را فراهم نموده

جهت ساخت وسایل چرمی ارائه میشود

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.