فروش چرم در اردبیل


فروش چرم در اردبیل

فروش چرم در اردبیل

فروش چرم طبیعی در اردبیل

و تخمین تولید گازهای خروجی از منابع کروم
آژانس حفاظت از محیط‌ زیست، پارک تحقیقاتی

فروش چرم شتر در اردبیل

در تجارت برنزه کننده بیرونی، پوشش بیرونی حیوانات خانگی بزرگ، پوست نامیده می‌شوند.
بزرگ به اندازه بزرگ، ضخیم‌تر در ماده و وزن سنگین در وزن هستند. داخل
بنگلادش در بیش از ۲۵ پوند وزن دارد. در شرایط مرطوب نمک به عنوان پوست طبقه‌بندی می‌شوند
و آن‌هایی که زیر ۱۵ سال سن دارند. پوست گوساله. پوست بوفالو با وزن از ۱۴.۵ تا ۱۸ پوست
پوند “کاتا” ” و که از ۷ تا ۱۴ پوند وزن دارند نامیده می‌شوند. به گوساله گفته می‌شود

مثال: و غیره.

پوشش بیرونی حیوانات خانگی کوچک و حیوانات وحشی، پوست نامیده می‌شوند.
کوچک‌تر از پوست و سبک‌تر از پوست هستند و سبک‌تر از پوست هستند.
مثال:   پوست ببر، پوست تمساح و غیره.

فروش چرم در تهران

فروش چرم گاو در اردبیل

، پوست گاو نابالغ است. در کشورهای غربی، حیواناتی که وزن سنگینی دارند،
بین ۱۵ پوند تا ۲۵ پوند وزن داشته باشد. در شرایط مرطوب نمک به عنوان طبقه‌بندی می‌شوند. کوچک‌تر است،
سبک‌تر و نازک‌تر از پوست ، اما بزرگ‌تر، سنگین‌تر و ضخیم‌تر از پوست گوساله.

انسان‌های اولیه خود را با پوست حیواناتی که کشته بودند پوشاند. آن‌ها سه نفر بودند

آن‌ها تخلیه شدند،
آن‌ها خواهند کرد،
آن‌ها انعطاف‌پذیری و نرمی خود را نسبت به خشک شدن از دست دادند (آن‌ها پوست را خشک کردند)
تا از بین بردن گندیدگی زمین جلوگیری شود.)

ترکیب شیمیایی
اجزای شیمیایی پوست و پوست را می توان به چهار گروه اصلی تقسیم کرد،
مثلا،

۱. ۱ % ۱ تا ۳۳ % روی وزن سبز
۲. آب – ۶۰ % تا ۷۰ درصد در وزن سبز
۳. مواد معدنی – ۳۶ / ۰ % به ۰.۵ % در وزن سبز
۴. مواد چرب ۲ تا ۳۰ درصد در وزن سبز
e.g. گاو، گوساله: ۲ %
بز: ۲ – ۱۰ %
گوسفند: ۵.۰ %

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.