فروش چرم در کرمانشاه


فروش چرم در کرمانشاه

فروش چرم در کرمانشاه

فروش چرم طبیعی در کرمانشاه

تورم پوست در فرآیند . حضور مقدار زیادی از ماده کشسان

بافت پوست بز در فرآیندهای پیش از برنزه کردن. ترکیب نسبتا یکنواخت گندم

الیاف  معمولا با  با کیفیت خوب پیدا می‌شود.

فروش چرم در تهران

فروش چرم شتر در کرمانشاه

پوست بز حدود ۴۵ / ۴۵ درصد از کل ضخامت پوست بز را اشغال کرده‌است.

پوست. به طور کلی، پوست بز در شمال مناطق نسبتا  دارد.

از جنوب. فیبرهای کلاژن در این لایه  و  از الیاف هستند.

کسانی که در پوست گوسفند بودند، ولی تقریبا برابر کسانی بودند که در  بودند.

با نفوذ پوست بز، زاویه بسیار پایین بافت حتی در باسن هم یافت می‌شود.

منطقه.
، سلول‌های چربی و قطرات چربی به ندرت در پوست بز پیدا می‌شوند. الف

مقدار قابل‌توجهی از بافت  در پوست بز وجود دارد. زیر جلدی۷

پوست بز در حدود ۱ تا ۲ درصد از کل ضخامت پوست بز را پوشش می‌دهد.

پوست، مقدار قابل‌توجهی از بافت  در این لایه همراه با لایه وجود دارد.

فیبرهای کلاژن. چربی طبیعی به شکل سلول‌های چربی و به عنوان رسوبات چربی

در این لایه یافت شد.

فروش چرم در بوشهر

فروش چرم گاو در کرمانشاه

خواص :ویژگی ویژگی پوست بز در زیر آمده‌است:

الف. لایه گندم پوست بز معمولا حدود ۲۴ ساعت اشغال می‌کند.

to۲۵ درصد از کل ضخامت پوست.

ب. فیبر  پوست بز به رسمیت شناخته شده‌است.

ج در لایه گندم، کلاژن فیبرهای پوست به صورت فشرده قرار می‌گیرد.

د. بیشتر فیبرهای الاستین پوست در پوست بز نسبت به پوست گوسفند و یک پوست بز

وجود دارد.

میزان نسبتا بیشتر در مناطق گردن و ستون فقرات وجود دارد.

در پوست بز، زاویه بسیار کمی از بافت، حتی در باسن هم یافت می‌شود.

منطقه.

مقدار قابل‌توجهی از بافت  در پوست بز وجود دارد

پوست بز یک الگوی بزرگ‌تر از موها و ساختار متراکم تری از پوست دارد.

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.