برچسب: فروش چرم در گوسفند نوشهر

  • فروش چرم در نوشهر

    فروش چرم در نوشهر فروش چرم طبیعی در نوشهر در طول فرز، سبک و کفش جیر با سایه تیره نباید با هم جمع شوند. بسیار خوب، بسیار خوب! یک تجربه عملی مورد نیاز است. هنگام خشک کردن، چرم نباید خشک شود. درجه‌حرارت بالا را افزایش می‌دهد چون باعث روشن‌شدن سایه می‌شود. یک جنبه مهم از […]