برچسب: فروش چرم شتر در کیش

  • فروش چرم در کیش

    فروش چرم در کیش فرآیند معرفی نفت به پوست قبل از خشک شدن چرم است. روغن‌های طبیعی که در فرآیندهای و گم شده‌اند. معمولا با استفاده از یک درام انجام می‌شود. امولسیون نفت در دماهای حدود ۴۰ دقیقه می‌شود. بعد از ، چرم فشرده می‌شود، خشک می‌شود، خشک می‌شود و به پایان می‌رسد. فرآیند اتمام […]