برچسب: فروش چرم طبیعی در بوشهر

  • فروش چرم در بوشهر

    فروش چرم در بوشهر فروش چرم طبیعی در بوشهر نسبت نسبی این مواد به پوست بستگی به پوست دارد. گونه‌ها، سن، نژاد، تغذیه و دیگر عادات حیوانات. ساختار : بیشتر پوست و پوست از سه بخش تشکیل شده‌است، مانند: ۲)یا پوست حقیقی یا بافت چربی ک خیلی سنگین میباشد و سخت پیدا میشود روپوست یک […]