برچسب: فروش چرم گاو در زاهدان

  • فروش چرم در زاهدان

    فروش چرم در زاهدان فروش چرم طبیعی در زاهدان آن باید یک رنگ یکنواخت بر روی سطح داشته باشد. . آن باید در حال مرگ باشد. . آن ویژگی‌های فیزیکی زیر را خواهد داشت: و قدرت پاره کردن بخیه بالا، مقاومت در برابر عرق. ویژگی‌های استحکامات زیر را خواهد داشت: ویژگی‌های سرعت نور شدید، خواص […]