برچسب: فروش چرم گاو در زنجان

  • فروش چرم در زنجان

    فروش چرم در زنجان فروش چرم طبیعی در زنجان این مقاله برای کمیته مشکلات کالا ارائه خواهد شد. گروه بین‌دولتی در گروه گوشت، زیر گروه در  ، در سومین نشست خود رم، ۲۱ – ۲۴ آوریل ۱۹۹۲، به منظور بهره‌مندی از راهنمایی‌های گروه‌های درون دولتی توصیه‌هایی در خصوص مسائل زیر: ۱. آیا سیستم درجه‌بندی کیفیت، […]