برچسب: فروش چرم گاو در ساری

  • فروش چرم در ساری

    فروش چرم در ساری فروش چرم طبیعی در ساری با توجه به استاندارد استاندارد بریتانیا با توجه به استاندارد بریتانیا، هرس کردن پوست گاو باید مطابق با موارد زیر باشد: الزامات زیر را می توان به صورت زیر ارائه کرد: ساق پا پیش از این که ساق پا را به وزن داشته باشد ساق پا […]