برچسب: فروش چرم گاو در سمنان

  • فروش چرم در سمنان

    فروش چرم در سمنان فروش چرم طبیعی در سمنان (حفره دوبل)؛ این دستگاه را می توان به عنوان بار ()مورد نیاز تعریف کرد. که نمونه‌ای از چرم را بین دو سوراخ سوراخ کند. قطر هر کدام که ۶ میلیمتر هستند. به غیر از ضخامت واحد آن (سانتی متر). آزمایش‌ها این تست‌ها با روش رسمی زیر […]